Tuesday, October 21, 2008

การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 4 ปี

ภาพสื่อการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 4 ปี


ภาพที่ 1 สื่ออัศจรรย์คู่ฉันอยู่ไหน ครูแจกแผ่นป้ายเลข 1-10 เป็นเลขไทยและเลขอารบิกให้เด็กคนละ 2 ตัวเลข
ให้เด็กนำเลขที่ครูแจกให้ไปเสียบให้ตรงกับจำนวนแผ่นป้ายบนกระเป๋าผนังที่กำหนดให้ เด็กสามารถรู้จำนวน สามารถรู้จักเลขไทยและเลขอารบิก 1-10 ได้

No comments: