Tuesday, October 21, 2008

แบบบันทึกเหตุการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง

แบบบันทึกเหตุการณ์
วัน/เดือน/ปี 22 กันยายน 2551......ครั้งที่ 1.......เวลา 10.50-11.20 น.
แนวกิจกรรม......กิจกรรมเสริมประสบการณ์

เหตุการณ์

ครูสนทนาทักทายกับเด็กๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคย
ครู : สวัสดีค่ะเด็กๆ ครูชื่อครูฝนนะคะ วันนี้ครูมีเพลงมาร้องให้เด็กๆฟังด้วย ครูร้องเพลงให้เด็กๆฟัง 2 รอบ แล้วให้เด็กๆร้องตาม
ครู : นั่นนก บินมาริบ ริบ นกกระจิบ 1 2 3 4 5 อีกฝูง บินล่องลอยมา 6 7 8 9 10 ตัว
ใบโอ : หนูร้องเป็น หนูเคยร้อง
ครู : เอาล่ะเด็กๆ ครูจะให้เด็กๆร้องแล้วทำท่าทางประกอบตามจังหวะเพลงไปด้วยนะคะ
เด็กทำท่าทางประกอบเพลงตามจังหวะเพลงที่ครูร้อง และเด็กสามารถร้องเพลงตามครูได้
ครูชูมือขึ้นให้เด็กนับนิ้วตามที่ครูชู เด็กสามารถชูมือขึ้นพร้อมนับนิ้วตัวเองได้ เด็กนับเลขได้ รู้จำนวน
ครูชูแผ่นป้ายตัวเลขอารบิกขึ้นให้เด็กบอกจำนวนของเลขที่ครูชูขึ้นมา
ครูชูเลขอารบิกขึ้นให้เด็กดูเด็กรู้จักเลขไทยและเลขอารบิกได้ดี
ครู : วันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำด้วย เด็กๆ อยากทำไหมคะ
เด็กๆ : อยากทำค่ะ/ครับ
ครูนำตัวเลขมาให้เด็กเลือก เด็กเลขหยิบเลขไทย 1 ตัว หยิบเลขอารบิก 1 ตัว เด็ก 1 คน จะได้ตัวเลขคนละ 2 ตัว
เมื่อเลือกเสร็จแล้ว ครูก็จะมีวิธีเลือกเด็กให้นำป้ายตัวเลขที่เด็กได้ในมือไปเสียบให้ตรงกับตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกให้ตรงกับแผ่นป้ายกระเป๋าผนังที่กำหนดไว้วางให้ถูกต้อง
เด็กนำตัวเลขไปเสียบครบทุกคนแล้ว ครูก็จะถามเด็กถึงความถูกต้องของตัวเลขที่เด็กนำไปเสียบ
ครู : เด็กๆดูเพื่อนซิคะ ว่าเพื่อนเสียบถูกหรือเปล่า
เด็กๆ : ถูกค่ะ/ครับ
ครูสรุปกิจกรรม วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ รู้จักตัวเลขอะไรบ้างคะ
เด็กๆ : ตัวเลข 1 – 10 ไทย และตัวเลข 1 – 10 อารบิก ค่ะ / ครับ
ครู : เดี๋ยวครูมีกิจกรรมกลางแจ้งให้เด็กๆได้ทำอีกนะค่ะ
เด็กๆอยากเล่นกิจกรรมเกมกลางแจ้งกับคุณครูไหมคะ
เด็กๆ : อยากค่ะ/ครับ

การสะท้อนข้อมูล

เด็กไม่ค่อยคุ้นกับครูใหม่ เพราะเพิ่งเจอกันครั้งแรก
ครูตื่นเต้นในขณะร้องเพลง ร้องเพลงยังไม่เข้าทำนองสักเท่าไหร่
เด็กๆร้องเพลงตามครูไปได้
เด็กทำท่าทางประกอบแต่ก็มีบางคนที่ยังชูนิ้วนับนกได้ไม่คล่องสักเท่าไหร่
เด็กมองเห็นภาพและตอบครูได้ว่าเลขที่ชูขึ้นมาเป็นเลขอะไร
ตัวเลขที่เด็กหยิบมันซ้ำกัน ทำให้เกิดปัญหา เด็กเสียบตัวเลขทับกัน
ตัวเลขทับกันมั่วไปหมด
เด็กๆ อยากทำกิจกรรมกลางแจ้งตามที่ครูอธิบายให้ฟัง

การวางแผน

ครูควรมาสร้างความคุ้นเคยกับเด็กก่อนมาจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความความคุ้นเคยมากกว่าเดิม
ครูควรเตรียมตัวให้ดีก่อนจะมาร้องเพลงให้เด็กฟัง ควรพัฒนาน้ำเสียงให้น่าสนใจกว่านี้
ครูควรให้เด็กชูทีละนิ้วให้ครูดูก่อน ให้เด็กนับนกตามเพลง
ครูควรวางแผนการเตรียมตัวเลขให้พอดี เหมาะสมกับเด็กมากกว่านี้
ครูควรมีความรอบครอบ มีความละเอียดกว่านี้


แบบบันทึกเหตุการณ์

วัน/เดือน/ปี.. 22 กันยายน 2551.......... ครั้งที่.........1........เวลา 10.00 -10.45 น.
แนวกิจกรรม.....กลางแจ้ง...................................................

เหตุการณ์
ครูอธิบายวิธีการเล่นเกมเสียบให้ตรงให้เด็กๆ เข้าใจ เด็กเข้าใจกิจกรรม
ครู : เดี๋ยวครูจะแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น 2 กลุ่มนะคะ กลุ่มละเท่าๆกัน
ครู : ครูมีตัวเลขอารบิกวางไว้ข้างหน้าแถวของเด็กทั้ง 2 ทีม ครูให้ เด็ก หยิบตัวเลขอารบิกทีละ 1 ตัว โดยเริ่มจากคนแรกนะคะ โดยคนแรกของแถวให้หยิบตัวเลขทีละ 1 ใบ วิ่งซิกแซกผ่านสิ่งกีดขว้าง แล้วไปเหยียบบนกระดาษแล้วนำตัวเลขอารบิกที่ตนถือมาไปเสียบให้ตรงกับจำนวนตัวเลขที่กำหนดให้ถูกต้องและวิ่งกลับมาต่อแถวข้างหลังต่อไปเพื่อนคนต่อไป ก็หยิบตัวเลขวิ่งซิกแซกไปเหมือนเพื่อน ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนตัวเลขหมด ทีมไหนหมดก่อนเป็นทีมที่ชนะ
รอบที่ 2 ครูนำตัวเลขไทยมาวางหน้าแถวของเด็กแต่ละแถว
ให้เด็กหยิบเลขไทยไปเสียบให้ตรงกับแผ่นกระเป๋าผนังที่ครูกำหนดตัวเลขไว้ทำเช่นเดิมกับการเอาเลขอารบิกไปเสียบในรอบแรก จนตัวเลขหมดทีมเด็กผู้ชายหมดก่อนเป็นทีมที่ชนะ ครูขั้นกิจกรรมด้วยการให้เด็กได้
เล่นเกมงูกินหางเพื่อให้เด็กได้เปลี่ยนทีมของตัวเอง
เด็กกลับมาทำกิจกรรมต่อ
ครู : ครูมีลูกปัดสีชมพูติดแม่เหล็กและระฆังเล็กติดแม่เหล็ก ให้เด็กหยิบลูกปัดเท่าจำนวนตัวเลขไปวางบนพื้นสีฟ้าที่ว่างเปล่าให้ครบจำนวน
เด็กนำระฆังเล็กที่มีจำนวนเท่ากับตัวเลขที่เด็กมองไว้วางได้ถูกต้องครบจำนวน
ครูตรวจความถูกต้อง ทีมไหนทำหมดก่อนเป็นทีมที่ชนะ

การสะท้อนข้อมูล
ครูอธิบายกิจกรรมไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่
เด็กบางคนไม่รอตามลำดับก่อน – หลังเพื่อน วิ่งไปพร้อมเพื่อน โดยไม่รอให้เพื่อนกลับมาก่อนถึงวิ่งไป
เด็กหยิบเลขไทยวิ่งมาเสียบได้ตรงบาง บางคนก็วางตัวเลขไม่ตรง
ครูให้เด็กเปลี่ยนทีมโดยการให้เด็กจับคู่กับเพื่อนที่อยู่ตรงข้ามกัน คู่น้องสตางค์กับน้องพิมพ์มี่ไปหาครูอ้อ
คู่น้องพรีชกับน้องใบมาหาครูมิ้ง เป็นต้น
เด็กยังติดระฆังแม่เหล็กไม่ค่อยเป็น ติดไม่ค่อยอยู่เพระเด็กวางแรง เด็กยังไม่เขข้าใจแรงของแม่เหล็กดีสักเท่าไหร่


การวางแผน

ครูควรย้ำกติกาให้เด็กฟังบ่อยๆ เพื่อเด็กจะได้ไม่แซงคิวเพื่อน
ครูควรช่วยเหลือสนับสนุนเด็กอยู่ใกล้ๆ ช่วยเชียร์เด็กให้แรงเสริม และให้รางวัลเด็กบ้าง
ครูควรแนะนำให้การช่วยเหลือเด็กเมื่อเด็กเกิดปัญหาNo comments: